divadlo
divadlo
autorské čtení
činohra
listování.cz
stand-up & talkshow
hudba
hudba
folk & country & world music
jazz & blues & chanson
klasická hudba
opera & opereta & muzikál
pop & rock
tanec
world music & alternativa
kino
kino
červnový dojezd
filmy
kino pro děti
koncerty & hudební filmy
zvláštní uvedení
pro děti
pro děti
divadlo & akce pro děti
filmy
kino pro děti
pro seniory
pro seniory
hudba & tanec & divadlo
přednášky
přednášky
cestování s besedou
přednášky

 

Měšťanská beseda facebook

 

Youtube

 

 

Darkovy poukaz

 

Skip Navigation LinksMěšťanská beseda > Pořadatelské podmínky

Pořadatelské podmínky


 1. Pobyt a vstup do MB, k němuž opravňuje tato vstupenka je podmíněn vyhověním zákonům, vyhláškám, dalším podzákonným normám a interním předpisům MB (dále jen „předpisy“). Zakoupením vstupenky a jejím předložením u vstupu vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s těmito předpisy, pokyny pořadatele a s podmínkami, které se s nimi vážou. Vstup do Měšťanské besedy je na vlastní riziko držitele vstupenky.

 2. Provozovatel MB a pořadatel akce v MB si vyhrazují právo odepřít vstup nebo vyvést každého návštěvníka, který nevyhoví předpisům uvedeným v bodě 1., nebo jehož chování shledá nepřístojným (vliv alkoholu nebo drog), a to bez náhrady nominální ceny vstupenky.

 3. Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci a sedadlo, je nepřenosná a nevyměňuje se. V případě poškození, zničení, ztráty, krádeži nebude vstupenka nahrazena novou a nebude poskytnuta jiná kompenzace. Vstupenka je platná pouze s kontrolním útržkem - znehodnocená nebo dodatečně upravená vstupenka je neplatná. Vstupenka opravňuje pouze k jednomu vstupu na akci, po opuštění prostoru akce ztrácí platnost.

 4. Uhrazené vstupné se nevrací, pouze v případě zrušení akce pořadatelem. V případě zrušení akce je třeba uplatnit nárok na vracení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Náhrada zvláštních nákladů (např.hotel, jízdní výlohy, ...) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena, datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

 5. Tato vstupenka není daňovým dokladem ve smyslu zákona 235/2004Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů. Vstupenka je ceninou a její padělání je považováno za vážný přestupek hodnocený jako trestný čin, který se trestá podle příslušného zákona.

 6. Na akce v MB je zakázáno vnášet zbraně, natlakované obaly, skleněné nádoby, plechovky, PET lahve, deštníky a ostatní nebezpečné předměty, alkoholické nápoje, toxické a jiné omamné látky. Držitel vstupenky souhlasí s osobní bezpečnostní kontrolou své osoby a svých zavazadel s cílem zajistit bezpečnost návštěvníků MB.

 7. V Měšťanské besedě je povolena pouze konzumace jídla a nápojů zakoupených zde. V Měšťanské besedě je zakázáno kouřit mimo vyhrazené prostory.

 8. V průběhu akce platí zákaz fotografování a pořizování audio a video záznamů, včetně jejich přenosu jakýmkoliv způsobem (včetně internetu a mobilních telefonů). Do MB bude odepřen vstup osobám s jakýmkoliv druhem záznamových zařízení (datových, obrazových a zvukových). Jakékoliv záznamy pořízené v MB se nemohou bez svolení pořadatele akce a provozovatele MB komerčně využít. Pořadatel a umělci si vyhrazují právo zvukového, televizního nebo video záznamu akce. V případě zhotovení fotografických, filmových, video a jiných záznamů během akce, nebo v souvislosti s ní dává majitel této vstupenky výslovný souhlas k bezplatnému využití svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoliv záznamu, přenosu či reprodukce pro komerční a propagační účely bez finanční náhrady.

 9. Majitelé vstupenek, kteří přijdou po zahájení akce, ztrácí nárok na místo uvedené na vstupence a budou usazeni dle pokynů pořadatele až ve vhodné přestávce.

 10. Pořadatel akce nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků akce, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných. Pořadatel akce si vyhrazuje právo na změnu programu.

 11. Pokud pořadatel akce poskytne slevu (např. ZTP), je budoucí majitel zlevněné vstupenky povinen při koupi předložit doklad opravňující ho ke slevě (např. průkaz ZTP). Při vstupu na akci je majitel zlevněné vstupenky povinen na vyzvání pořadatelské služby předložit platný doklad opravňující ho ke slevě společně s druhým dokladem totožnosti (např. OP, ŘP, cestovní pas). Pokud nebudou na místě návštěvníkem doloženy oba doklady, nebude pořadatelem sleva akceptována a návštěvník bude vpuštěn do prostor akce pouze po doplacení neoprávněně čerpané slevy.

 12. Návštěvník uděluje výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy či videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní, smějí být prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a časového nebo prostorového omezení.

 13. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit obsazení koncertu či představení nebo místo konání pořadu. Změny v programu jsou vyhrazeny.

 14. Podle zákona pro ochranu osobních údajů 101/2000 Sb. MĚŠŤANSKÁ BESEDA PLZEŇ s.r.o. garantuje, že svěřená osobní data jsou považována za přísně důvěrná a nebudou nikdy prodána nebo převedena na jinou společnost. Všechny osobní údaje jsou přísně utajeny a budou užívány pouze pro účely spojené s společnosti MĚŠŤANSKÁ BESEDA PLZEŇ s.r.o.

<srpen 2019>
poútstčtsone
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678